Vrienden van Sirena


Draagt u ‘Sirena’ een warm hart toe? Wordt dan vriend van Sirena. Vriend worden van Sirena kan voor een bedrag van minimaal
€ 25,- per jaar.


Wat krijgt u hiervoor?

  1. een korting van € 5,- per kaartje voor maximaal 2 plaatsen voor ons najaarsconcert

  2. gratis toegang tot ons jaarlijkse Vriendenconcert

  3. gereserveerde plaatsen op deze concerten met vooraf concertinformatie en programmaboekje (digitaal)

  4. eenmaal per jaar een Vriendenbrief

  5. een uitnodiging voor ons jaarlijkse besloten Kerstcafé chantant


Natuurlijk is het ook mogelijk Sirena eenmalig te ondersteunen. Elk bedrag is welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer NL29 INGB 0001 3833 00.


Aanmelden


Meldt u aan via het inlegvel in de programmaboekjes of via e-mail: vrienden@sirenakoor.nl. Vermeld in dat geval uw adresgegevens en het bedrag dat u wilt doneren.


Sirena

Vrouwen Vocaal Ensemble - Eindhoven